Jonathan Caballero

 

CONCEPTES

Fotografiar la idea, simplificar

la imatge. De quan la foto parla.

 

 

CONCEPTOS

Fotografiar la idea, simplificar la imagen. De cuando la foto habla.

 

RETRATS

La bellesa humana. Dels homes, de les dones.

 

 

RETRATOS

La belleza humana. De los hombres, de las mujeres.

 

 

 

ART CONCEPTUAL

Allò que costa de mirar. Allò que mai recolliries, fet Art.

 

 

ARTE CONCEPTUAL

Aquello que cuesta mirar. Aquello que nunca recogerías, hecho arte.

 

REFLEXES

La realitat reflexada. El mirall. Un instant.

 

 

REFLEJOS

La realidad reflejada. El espejo. Un instante.

 

 

 

VIATGES

Quan viatges. De quan congeles un instant en una imatge, de quan fabriques un record gràfic.

 

 

VIAJES

Cundo viajas. De cuando congelas un instante en una imagen, de cuando fabricas un recuerdo gráfico.